Daily Archives: May 14, 2017


TAXI-OORLOG Uber is wel degelijk een vervoersdienst en niet gewoon een online platform. Daardoor kan Uber door EU-lidstaten verplicht worden om over de nodige taxivergunningen of andere licenties te beschikken. Dat zegt althans de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Het advies is niet bindend, maar wordt wel vaak gevolgd […]

Uber is gewoon een taxi en dus gelden er regels!!!