Antwerpen, Mortsel en Zwijndrecht laten uitbreiding LEZ onderzoeken


Antwerpen, Mortsel en Zwijndrecht laten uitbreiding LEZ onderzoeken!

Antwerpen / Zwijndrecht / Mortsel –De collegebesturen van Antwerpen, Mortsel en Zwijndrecht laten samen de mogelijkheden voor een eventuele uitbreiding van de lage-emissiezone (LEZ) onderzoeken. Dat heeft het Antwerpse stadsbestuur bekendgemaakt.

Met de studie willen de lokale besturen samen laten nagaan of uitbreidingsscenario’s mogelijk zijn, welke scenario’s wenselijk zijn, en wat hiervan de mogelijke effecten zijn op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de bewoners.

Knelpuntzones

De onderzoekers zullen rekening houden met knelpuntzones op vlak van luchtkwaliteit, de duidelijkheid voor de weggebruiker, mogelijkheden tot handhaving, alternatieven voor de weggebruikers in en naar de zone, alternatieven voor doorgaand verkeer…

Voor ieder scenario worden de kosten en baten in beeld gebracht. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de mogelijke effecten op vlak van verschoning van het wagenpark en de lokale luchtkwaliteit. De besturen onderzoeken ook hoe de handhaving van de LEZ het best te organiseren is.

Antwerpen, Mortsel en Zwijndrecht laten uitbreiding LEZ onderzoeken