Uber is gewoon een taxi en dus gelden er regels!!!


TAXI-OORLOG Uber is wel degelijk een vervoersdienst en niet gewoon een online platform. Daardoor kan Uber door EU-lidstaten verplicht worden om over de nodige taxivergunningen of andere licenties te beschikken. Dat zegt althans de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Het advies is niet bindend, maar wordt wel vaak gevolgd door de rechters van het hof.

De komst van Uber heeft bij taxibedrijven in tal van Europese steden kwaad bloed gezet. Via de app kan je in de omgeving snel beschikbare chauffeurs vinden die je willen meenemen, je traject doorgeven en automatisch betalen. Het kan daarbij zowel gaan om professionele als particuliere chauffeurs.Na klachten van het Spaanse taxibedrijf Elite Taxi buigt het Europees Hof van Justitie zich nu over de kwestie. Ook in Barcelona beschikken noch Uber Spain, noch de eigenaars of de chauffeurs van de wagens immers over de nodige taxivergunningen en licenties. Oneerlijke concurrentie dus, vindt Elite Taxi.

Concreet zullen de Europese rechters nu moeten uitmaken of Uber beschouwd moet worden als een vervoersdienst, dan wel als een ‘dienst van de informatiemaatschappij’. Advocaat-generaal Maciej Szpunar is alvast overtuigd van het eerste en somt daarvoor een hele reeks argumenten op. Zo legt Uber de voorwaarden op om te kunnen deelnemen, beloont het chauffeurs die vaak rijden, bepaalt het feitelijk de prijs en oefent het de facto invloed uit op de kwaliteit van het werk.

Volgen de Europese rechters het advies van Szpunar, dan wordt dat een lelijke streep door de rekening van Uber. Voor Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) zou het dan weer goed nieuws zijn. Smet beklemtoonde eind vorige maand nog dat hij niet van plan is Uber te “legaliseren”. Uber mag actief zijn in Brussel, maar onder de voorwaarden die voor alle taxi’s gelden, vindt hij.

http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/3155146/2017/05/11/Advies-aan-EU-hof-Uber-is-gewoon-een-taxi-en-dus-gelden-er-regels.dhtml